Villa Kakelbont

Wiedewiedewie wil van mij leren?

Zie je het voor je? Tommy, Annika én Pippi Langkous (“twee maal drie is vier”) samen in één klas? Tien jaar geleden was dat nog een ondenkbare combinatie, maar dankzij de invoering van Passend Onderwijs zijn de klassen nóg gevarieerder geworden. De insteek om elk kind het onderwijs op maat te bieden dat hij of zij nodig heeft, spreekt elke leerkracht aan. Maar eerlijk is eerlijk, makkelijker wordt het er allemaal niet op. Vandaar de stuurgroep Villa Kakelbont en vandaar de vraag: wat hebben leerkrachten nodig om passend onderwijs alsnog tot een succes te maken?

 

SCROLL OMLAAG

Dit zou een verhaal kunnen worden waarin we alleen aandacht schenken aan alles wat niet of minder goed gaat dan verwacht. Maar dat doen we niet. Van doemdenken is nog nooit iemand gelukkig geworden en bovendien: we zien al zo heel veel goede ontwikkelingen. Het Anders Organiseren bijvoorbeeld en het werken met units was – en is – voor veel teams een uitdaging van jewelste. Maar van het loslaten van ‘jouw’ kinderen leer je hoe belangrijk vertrouwen in je collega is en hoe je negen van de tien ‘irritatiefactortjes’ gemakkelijk kunt voorkomen: simpelweg door heel goed met elkaar te communiceren. Durf dat maar eens geen winst te noemen. Natuurlijk is het zoeken naar de juiste weg. Uiteraard is het best even wennen om het tienminutengesprek te voeren met het kind als primaire gesprekspartner. Maar vond je het niet ongelooflijk fijn om één op één met ‘jouw’ kinderen te praten over dat wat er echt toe doet: wat wil jij leren? En hoe kan ik jou daarbij helpen?

We kunnen natuurlijk opsommen wat wij, de stuurgroep van Villa Kakelbont, allemaal bedacht hebben om passend leren alsnog die boost te geven die kennelijk hard nodig is. Maar dat doen we niet. Veel liever vragen we het aan jou: de leerkracht, de IB-er, de klassenassistent. Ergo: degenen die al die kinderen, al die niveaus, al die extra uitdagingen, elke dag in de klas hebben zitten. Jullie weten als geen ander hoe de theorie en de dagelijkse praktijk van elkaar kunnen verschillen.

Ook een idee? Laat het ons weten, neem contact op met leon.camp@innovo.nl

We kunnen als stuurgroep misschien wel 1001 oplossingen bedenken, die op een A4-tje zetten en tegen jullie zeggen: zo moet het. Maar dat doen we niet. Natuurlijk hebben we wel tips. Denk dan aan onze INNOVO-pool van experts: die zijn er niet voor niets, maak daar alsjeblieft gebruik van. Al is het maar als ‘second opinion’, even kijken of je gevoel klopt. Praat, communiceer, vraag, kijk, luister, probeer… Wij concentreren ons vooral op het faciliteren van wat de mensen in de klas nodig hebben. Hoe kunnen we het voor jou gemakkelijker, handiger, effectiever en efficiënter maken?

Pasklare antwoorden zijn er niet, kant en klare oplossingen evenmin. Daarvoor is elke school en elke situatie te verschillend. We praten dus over maatwerk: jouw school, jouw kinderen, jouw team, jouw oplossing. Wat bij de een heel goed werkt, hoeft bij de ander totaal niet aan te slaan, maar tegelijkertijd: waarom zou je opnieuw het wiel gaan uitvinden?

We staan, met z’n allen, voor de immense uitdaging om al onze kinderen zoveel als maar mogelijk onderwijs dat veel beter past – op maat dus – te bieden. Dat vraagt om ‘out of the box denken’, om creatief en slim denken en doen. Daarom worden pilots geïnitieerd. Daarom delen we goede ervaringen en proberen en leren we samen. Denk en doe alsjeblieft actief mee in werkgroepen en laten we elkaar inspireren met positieve en mooie ervaringen.

programmalijn Villa Kakelbont

De programmalijn Villa Kakelbont wordt vertegenwoordigd door een stuurgroep. De programmaleiding is in handen van Leon Camp (bestuursadviseur onderwijs). Bert Nelissen en Joan van Zomeren zijn lid van deze stuurgroep. Namens de scholen nemen deel Christa Somers, José Winckelmolen, José Habets, Nathalie Leers, Fernand Perrée, Jack Meis, Christian van den Brekel, Swen Schellings, Jos Vandewall en Chrit Heman. Namens het servicebureau zijn dat Hélène Bessems, Mara Verstappen en Marlou Stork.

Vanuit de programmalijn zijn er 5 ‘kakelpunten’ geformuleerd, waar nu meer aandacht en impulsen aan wordt gegeven.

  1. Communicatie & informatie Constant via de bestaande en nieuwe kanalen communiceren en informeren over dat waar het bij passend onderwijs over gaat: ‘het kind en zijn ondersteuningsbehoefte’. Dat gebeurt o.a. via een artikel in INNIEUWS, via de nieuwe INNOVO-Linkedin-Onderwijsgroep, via een factsheet etc.
  2. Van expertisepool naar expertiseplatform Hoe kunnen we de bestaande expertisepool verrijken met aanwezige deskundigheid binnen de IB-ers en LB-specialisten? Hoe kunnen we die expertise óp of dichtbij de scholen, zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar stellen.
  3. Vroegsignalering Scholen inspireren met nieuwe ideeën en goede voorbeelden rondom vroegsignalering, om zo vroeg mogelijk opgroei- en opvoedproblemen te herkennen.
  4. SOP De intentie is hier om het schoolspecifieke ondersteuningsplan meer in overeenstemming te gaan brengen met het SOP (schoolondersteuningsprofiel).
  5. Portfolio & kindgesprek samen met de programmalijn ‘Onderwijs Anders Organiseren’ wordt een ‘digitaal koffertje’ gevuld met inspirerende informatie en voorbeelden. Scholen die met deze thema’s aan de slag willen, kunnen hier hun voordeel mee doen.

ervaringen in Gulpen

In Gulpen werken twee scholen sinds 2013 intensief samen: BS De Triangel en SBO Bernardus. Ze zitten samen in een gebouw, delen kopieerapparaat, aula, sanitaire voorzieningen en gymzaal. Alle kinderen gaan door dezelfde voordeur naar binnen: samen naar school dus. Maar de samenwerking binnen de muren gaat verder, het uitgangspunt is de gezamenlijke collectieve visie.

Jos Vandewall is directeur van beide scholen: “We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen (regulier én speciaal) én we stimuleren het samen werken en leren bij alle kinderen zowel bij de vak-als de vormingsgebieden. Doordat we groeps- en schooldoorbrekend werken, stemmen we aan de voorkant al preventief af. Dit geeft leerkrachten ruimte om effectiever – en beter op de leerlingen afgestemd – les te geven. De leerkracht behoudt zijn deskundige rol als instructeur, begeleider, ondersteuner, pedagoog en didacticus, maar door de andere wijze van organiseren kun je specifieker en efficiënter afstemmen. Essentieel hierbij is dat je als team – leerkrachten, interne begeleiders én directie – goed naar elkaar luistert, de verantwoordelijkheid neemt én deelt en dat er onderling vertrouwen is.”

Zo doen wij dat bijvoorbeeld:

  • In de groep werken we onder andere met data-borden waar leerlingen grote eigen verantwoordelijkheid voor dragen; het is immers hun missie, het zijn hun regels en hun groepsdoelen die op het bord staan. Elke week opnieuw bespreken we deze onderwerpen in de klas.
  • We gaan op gezette tijden met elk kind in gesprek. Door deze kind-gesprekken zijn en blijven we goed op de hoogte van hun welbevinden en hun leren.
  • Elk kind geeft zijn eigen ontwikkeling weer in een persoonlijk portfolio. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we dit precies vorm willen geven, maar het uitgangspunt is dat het kind de eigenaar is van zijn of haar portfolio.
  • Bij het technisch leren lezen bijvoorbeeld zijn de groepen gemixt: elk kind leert op zijn op haar eigen niveau.
  • De gespecialiseerde lees-leerkracht van Bernardus beantwoordt graag een vraag over een kind met dyslexie en de goede rekenleerling van Bernardus kan uiteraard wat rekenlessen meepikken op De Triangel.

“Ons team heeft veel geleerd van de afgelopen jaren. We stellen onze ervaring en onze kennis graag ter beschikking.”

Jos Vandewall