column bert nelissen

HET VERLANGEN NAAR DE ZEE

“Het thema van onze INNOVO-onderwijsdag 2021 luidt het verlangen naar de zee. Deze dag kent een traditie.”

 

SCROLL OMLAAG

Bij ons tweede lustrum in 2015 hebben wij een aantal scholen het podium geboden en dat smaakte naar meer. Deze editie-O is in 2017 opgevolgd door scholen geven kleur met o.a. een staalkaart van iedere school, waarin de eigen kleur en sterktes naar voren kwamen.

In 2019 hebben wij onder het motto : = x [delen is vermenigvuldigen] aandacht gegeven aan INNOVO als lerend netwerk en gezien hoe wij van elkaar kunnen leren en samen verder ontwikkelen. Om met Nelson Mandela te spreken: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Nu op 20 oktober 2021 sluiten wij bij de onderwijsdag aan bij een uitspraak van Antoine de Saint-Exupérie:

“Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mensen bij elkaar om hout te verzamelen, ga geen werk verdelen en geef geen orders. Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de eindeloze zee …”

INNOVO staat in een onderwijstraditie anno 1914. Goed onderwijs voor de katholieke jeugd was de opdracht toen en is in feite de opdracht gebleven, maar nu voor alle kinderen. Wie gelijke kansen nastreeft voor alle kinderen, houdt rekening met verschillen en past onderwijs daarop aan. Ieder kind wil immers het liefst zelf leren en zelf met zijn/haar ontwikkeling aan de slag. Voor het onderwijs is dat de mooiste uitdaging.

Inspiratie, nieuwsgierigheid, samen leren en ontwikkelen, alle ruimte voor experiment, het zweet op de juiste rug en fouten maken mag/moet, zijn daarmee onlosmakelijk verbonden en zo komt eigenaarschap tot ontwikkeling en kan gedijen door het verlangen naar de zee.