column bert nelissen

Reken­schap

Binnen INNOVO zijn wij al een aantal jaren aan de slag met interne audits. Aanvankelijk een instrument dat nog met schroom werd bejegend en nu een achttal rondes verder is er veel aan enthousiasme gewonnen en hebben wij zelfs een versie 2.0 in de maak. Deze ontwikkeling van huiver en koud-water-vrees naar alom gewaardeerd als mooi en nuttig evaluatie-instrument is een mooie en goede stap naar een systeem van zelf gekozen en zelf gewaardeerde kwaliteit en past uitstekend in onze Rijnlandse aanpak.

SCROLL OMLAAG

“INNOVO is in control en onze kernwaarden Vertrouwen-Verbinding-Vakmanschap worden breed gedeeld en gedragen in de organisatie. Uiteraard is er ook nog huiswerk voor de toekomst; grenzen aan Rijnlands organiseren en oog voor voldoende tegenspel vormen de belangrijkste aanbevelingen.”

pilots

Als CvB hebben wij in de afgelopen maanden meegedaan aan een pilot bestuurlijke visitatie van de PO-raad en een pilot bestuursgericht toezicht van de inspectie. Voor de pilot van de PO-raad hebben wij een zelfevaluatie geschreven en hebben vertegenwoordigers vanuit de diverse geledingen binnen INNOVO op ons bestuurlijk handelen gereflecteerd. De externe visitatiecommissie heeft beide verhalen op elkaar gelegd en heeft in gesprekken met ons en vertegenwoordigers uit INNOVO-beraad, RvT, GMR, servicebureau zicht gekregen op de samenhang tussen bestuurlijke opdracht en bestuurlijk handelen. INNOVO is in control en onze kernwaarden Vertrouwen – Verbinding – Vakmanschap worden breed gedeeld en gedragen in de organisatie. Uiteraard is er ook nog huiswerk voor de toekomst; grenzen aan Rijnlands organiseren en oog voor voldoende tegenspel vormen de belangrijkste aanbevelingen.

afkijken mag, voorzeggen niet …

De pilot bestuursgericht toezicht van de inspectie loopt nog. Mooie tussenresultaten zijn de kwalificaties ‘goede school’ voor Paulus en Tarcisius en de vele ‘goeden’ en ‘voldoendes’ in de uitgevoerde verificaties op een tiental andere scholen. Tegelijk stellen wij ook samen vast, dat onderwijskwaliteit vooral een zaak van ons zelf is en van ons allemaal is. Wij hebben de inspectie daarvoor niet nodig. Werkprocessen kanaliseren en richten onze onderwijspraktijk. Via de interne audits en intercollegiale uitwisseling nemen wij ons zelf de maat: afkijken mag; voorzeggen niet en dat geldt voor kinderen, leerkrachten en medewerkers. Een praktijk waarmee wij graag verder gaan, nieuwsgierigheid prikkelen en onderzoekend en ontwerpend leren stimuleren. Een praktijk ook die voortborduurt op het gildewezen in hedendaagse termen van start-, naar basis-, naar vakbekwaam.

“Oude systeemwaarden als doelmatigheid, controle, regelzucht en kosten/baten worden ingewisseld voor nieuwe menswaarden als aandacht, tijd, vertrouwen, ruimte, keuzevrijheid en kwaliteit.”

verandering van tijdperk

De Rotterdamse hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans wijst erop, dat wij niet langer in een tijdperk van veranderingen zitten, maar in een verandering van tijdperk zijn aanbeland. Oude systeemwaarden als doelmatigheid, controle, regelzucht en kosten/baten worden ingewisseld voor nieuwe menswaarden als aandacht, tijd, vertrouwen, ruimte, keuzevrijheid en kwaliteit. Het nieuwe onderwijs in de ogen van Rotmans is leerlingspecifiek ingericht, stelt leerling en leerkracht weer centraal, kent gelijke waarde toe aan kennis en competenties, biedt ruimte aan professionals, werkt stimulerend en motiverend en kent zo weinig mogelijk overhead. Onze koers op weg naar 2020 en verder naar 2032 omarmt deze visie. We kiezen voor eigenaarschap, aan de slag gaan met ontwikkeling en zelf daarover in gesprek gaan met de kinderen in de klas, medewerkers in de school en met onze ouders en kindpartners in de omgeving.

goed is goed genoeg

In het onderwijs kennen de maanden december en juni/juli een grote hectiek. Er moet nog zo veel en alles moet af. Vervolgens nemen wij aan het einde van die periode afscheid van elkaar alsof wij elkaar nooit meer gaan zien om enkele weken later – na een welverdiende vakantie – elkaar in de armen te sluiten en opnieuw aan de slag te gaan in een nieuw (school)jaar. Op de keper beschouwd: een vast patroon; bijna een ritueel en heel kenmerkend voor het onderwijs. Wij voeren zelf deze druk op en houden samen deze ‘normaliteit’ in stand. Uiteraard hebben wij niets tegen hoge verwachtingen en uitdagingen, maar niet ten koste van eigen gezondheid of welbevinden. Mensen hebben ruimte en eigen regie nodig om goed te kunnen functioneren en daar hoort ook bij dat goed goed genoeg is.

met de allerbeste wensen

Voor INNOVO was 2016 opnieuw een mooi en goed jaar. Samen hebben wij veel gedaan en er is veel bereikt. Graag spreek ik daar mede namens Joan onze grote dank en waardering voor uit. Het is nu ook de tijd van bezinning en genieten in eigen kring. Wij wensen eenieder fijne kerstdagen en een goed en gezond 2017 en hopen jullie op de nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten.

Scroll naar boven