INNOVO visie op verzuim

Heel de mens

Bij INNOVO telt iedereen mee en iedereen doet er toe. Dit is een van de belangrijke uitgangspunten in onze visie op hoe wij elkaar zien en bejegenen bij INNOVO. Als mens zijn we niet te scheiden in een deeltje thuis, werk, vereniging of ouderschap. Al deze rollen en verantwoordelijkheden verenigen we in ons zelf. Het gaat dus om heel de mens.

Ook wanneer we worden geconfronteerd met (mogelijk) verzuim.

Vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verbinding en vakmanschap impliceert dit eigen regie en regelruimte voor elke medewerker en dat kan worden vormgegeven in verbinding met collega’s en leidinggevende. Dat doen we door tijdig en open overleg.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van ons verzuimbeleid is vertrouwen. Dit willen we bereiken door over verzuim in overleg te gaan, met elkaar. Vertrouwen brengt de verantwoordelijkheid met zich mee dat je dat zelf doet, op eigen initiatief. Maar ook als anderen daarom vragen. Ook in geval van verzuim blijf je als heel mens verantwoordelijk voor jouw leven en daarmee ook voor je werk.

Aangezien niemand in ons hoofd kan kijken, werkt overleg alleen als we zelf actief de ander informeren. Het kan lastig of eng zijn om hier eerlijk over te praten. Het kan ook moeilijk zijn om ernaar te vragen en er naar te handelen. Toch is dit de enige manier en hoe eerder hoe beter: praat erover. Daarbij gaat het niet om de ziekte of klachten, hoe indringend deze ook kunnen zijn. Het gaat om een route naar balans en mogelijkheden, naar wat er wel kan. Betekenisvol is het gedrag van eenieder om de balans te houden of te hervinden.

Zo zorgen we goed voor onszelf en voor elkaar en houden we onszelf heel.

Terug naar artikel