SCHOLEN GEVEN KLEUR! Impressie van de INNOVO onderwijsdag van 11 oktober 2017. SCROLL OMLAAG SCHOLEN GEVEN KLEUR! SCROLL OMLAAG SCHOLEN GEVEN KLEUR! SCROLL OMLAAG SCHOLEN GEVEN KLEUR! SCROLL OMLAAG
11 oktober 2017 is een onvergetelijke dag. Wat is gestart met een opmerking na ons tweede lustrum: ‘dat willen wij ook, wij hebben ook iets moois om te laten zien’ en een wens vanuit De Kafka-brigade: ‘wij willen als leer­krachten elkaar graag samen ontmoeten en ervaringen delen’, heeft geresulteerd in een prachtige onderwijsdag. Een rijk geschakeerde onderwijs­markt, inspirerende workshops, mooie ronde-tafel-gesprekken, interessante sprekers en talloos veel ontmoetingen vormden de ingrediënten van samen leren van en met elkaar. Het netwerk INNOVO hebben we persoonlijk als het absolute hoogtepunt van de dag ervaren. Nogmaals onze dank aan iedereen die een bijdrage aan de dag heeft geleverd. Wat mooi en wat fijn, dat wij samen zo aan de slag zijn met goed onderwijs. We verheugen ons al op de volgende editie in najaar 2019.
Joan van Zomeren en Bert Nelissen

Video-impressie

Foto-impressie