column bert nelissen

Onderwijs op Maat

“Onze onderwijstraditie kenmerkt zich door steeds naar kansen en mogelijkheden te zoeken voor kinderen. Wij willen voor hen het verschil maken en daarmee ook voor hun ouders en de omgeving door het bieden van goed onderwijs.”

SCROLL OMLAAG

INNOVO – Onderwijs op Maat – anno 1914

Op 30 juli 2019 zou onze ‘oermoeder’ de Parochiale Schoolvereniging Heerlen 105 jaar worden. Langs de lijn van uiteindelijk KSV-Limburg en Ambiorix is INNOVO in 2005 ontstaan door een samengaan van tal van scholen en schoolbesturen. Waar bij de start ruim 12.500 leerlingen onze zestig scholen bezochten, zijn dat nu nog net 9.000 leerlingen op 40 basisscholen, twee SBO-scholen en twee SO-/VSO-scholen. INNOVO kijkt dus terug op een onderwijstraditie van ruim een eeuw.

Wie zich verdiept in de tijd van toen en kijkt naar nu, ziet grote verschillen en tegelijk één lijn in waarom en waartoe wij op aarde zijn. De zorg voor goed onderwijs aan de katholieke jeugd was de opgave in 1914 in een tijd van sterke groei van de bevolking door de opkomende mijnindustrie en nog vóór de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in 1917. Eigen middelen werden gezocht om onderwijs te kunnen verzorgen. Onderwijs op maat voor elk kind binnen het netwerk INNOVO is de opdracht nu.

ontwikkeling van het kind centraal

Onze onderwijstraditie kenmerkt zich door steeds naar kansen en mogelijkheden te zoeken voor kinderen. Wij willen voor hen het verschil maken en daarmee ook voor hun ouders en de omgeving door het bieden van goed onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband INNOVO kijken wij naar wat mogelijk is, gaan uit van hoge verwachtingen en richten ons aanbod op het kind in plaats van andersom. Het kind en zijn/haar mogelijkheden zijn steeds leidend en niet het systeem of het beschikbare budget.

afkijken mag (nog steeds)

Natuurlijk wil je dat aanbod ook op een handige en effectieve manier organiseren en maximaal gebruik maken van alle kwaliteiten in je scholen en organisatie. Samenwerken, handig groeperen, inzet goede leermiddelen en ontwikkelingsmaterialen, gebruik van expertise in huis, actief bevorderen van ontwikkeling van professionals en steeds kansen bieden voor ontplooiing zijn daar de ingrediënten voor. Een fijne werksfeer, een goed geoutilleerd gebouw, ruimte voor ontmoeting en kijken bij anderen zijn en blijven binnen INNOVO leidende beginselen.

clustervorming

Intensievere samenwerking van scholen maakt meer mogelijk, omdat er meer ruimte ontstaat voor iedereen. De clusters zijn op voorstel van de scholen (nagenoeg) gevormd. Op een paar plekken moeten nog definitieve keuzes volgen. De scholen in een cluster zorgen samen voor een continuüm van onderwijs, een dekkend ondersteuningsaanbod en de inzet van personeel bij verzuim of vervanging. Gezamenlijk is het ook gemakkelijker om naast leerkrachten en onderwijsondersteuners ook andere professionals als vakleerkrachten binnen een cluster in te zetten en wij zien daar al heel mooie voorbeelden van. Scholen blijven hun eigen kleur geven aan het onderwijs; binnen INNOVO willen wij geen eenheidsworst.

toetsen in functie van leren

Wie de ontwikkeling van elk kind centraal stelt, maakt ook de keuze om het onderwijs daarop (anders) in te richten en toetsen in functie van leren te omarmen. In de komende jaren gaan wij aan de slag om aanbod en toetsing in lijn te brengen met onze basale opdracht: onderwijs op maat. Methoden en leermiddelen moeten in dienst staan van de ontwikkeling van het kind en de professional; ontwikkeling is zichtbaar door slimme inzet van techniek. Wij verantwoorden ons over de dingen waar het echt om draait en doen dat zelfbewust en professioneel. Kind, collega en ouder zijn onze natuurlijke gesprekspartners en samen maken wij het onderwijs steeds een beetje beter en zijn daar trots op.

: = x

‘Delen is vermenigvuldigen’ is het motto voor onze onderwijsdag op 9 oktober 2019 in de schouwburg van Heerlen. Naast een aantal prikkelende sprekers is er een mooi en gevarieerd aanbod voor en door de scholen en komen ook onze kinderen aan het woord. Het rijke kleurenpalet van onze scholen is indrukwekkend en inspireert enorm. Programma, aanmelding en inschrijving verlopen via onze INNOVO-academie.

Voor INNOVO was 2018-2019 opnieuw een mooi en goed schooljaar. Wij zijn voor veel uitdagingen geplaatst en het is weer gelukt om daar mooie oplossingen voor te vinden. Scholen zijn aan de slag met het zoeken naar versterking van de onderlinge samenwerking in de clusters. Wij hebben een heel grote groep nieuwe collega’s – ruim honderd – voor de scholen mogen verwelkomen. Het lukt ons goed om nieuwe collega’s voor ons te interesseren en aan ons te binden en dat is allemaal mensenwerk en daar hebben wij heel veel waardering voor!

een fijne vakantie gewenst

Na gedane arbeid is het goed rusten. Wij wensen jullie allemaal een fijne, ontspannen en zonnige zomervakantie. Geniet van wat er is bereikt, verheug je op wat gaat komen en gun je zelf de rust en ontspanning van de vakantie.

Scroll naar boven