column bert nelissen

Het onverwachte te moeten verwachten, blijft spannend…

“Zittend aan een smakelijk biertje in café Aan de Kirk in Sibbe op zondag 15 maart rond half vijf maakte de aankondiging van de persconferentie van het kabinet direct duidelijk, dat vergaande maatregelen zouden gaan volgen. De horeca sloot om 18.00 uur en met ingang van maandag 16 maart gingen ook de PO- en VO-scholen helemaal dicht. Wij hadden maar even tijd om de scholen en de ouders op deze maatregel voor te bereiden. Thuis werken en afstand houden is in één keer de norm geworden met onderwijs op afstand als opdracht.”

SCROLL OMLAAG

pandemie

In de zomer van 2009 werd de wereld met de Mexicaanse griep geconfronteerd! In die tijd was ik bestuurssecretaris van ZUYD Hogeschool en intensief betrokken bij voorbereidingen qua opvang van studenten en het treffen van hygiënemaatregelen, enz. Achteraf was de impact voor Nederland heel beperkt, maar ik heb wel gezien hoe strak RIVM en GGD organiseren, als een uitbraak dreigt. Midden in de carnavalsvakantie werd mij duidelijk, dat het wel eens dezelfde kant op zou kunnen gaan; corona kwam heel snel heel dichtbij. Ik was dus al wat voorbereid op de mogelijke impact van COVID-19 en heb dit tot ‘Chefsache’ bestempeld. Binnen INNOVO hebben wij een crisisteam geformeerd om scholen goed te informeren en goed te ondersteunen en te zorgen voor een eenduidige aanpak en steeds te voorzien van actuele informatie en passende communicatie.

“De slagkracht en het vakmanschap, waarmee de scholen de kinderen wisten te inspireren, was enorm.”

vertrouwen-verbinding-vakmanschap

Kinderen, ouders en leerkrachten bleven thuis en elke school organiseerde razendsnel onderwijs op afstand. Op de ene school is dat in het begin de werkpakketjes op papier voor de leerling en op de andere school is dat meteen helemaal digitaal. Alle scholen hebben gaandeweg de route naar meer en meer digitaal ingeslagen en in alle gevallen gezorgd, dat de contacten met leerlingen en ouders zijn onderhouden en dat iedere leerling in beeld was. Wij hebben scholen ondersteund met advies, met voorbeelden en gezorgd voor onderlinge uitwisseling van goede praktijken. De slagkracht en het vakmanschap, waarmee de scholen de kinderen wisten te inspireren, was enorm en daar hebben wij grote waardering voor en stemt tot grote dankbaarheid.

“Mama, het is tien uur, nu heb ik pauze…”. Niet in alle gevallen liep onderwijs thuis op rolletjes: “Juf, wat ben ik blij, dat ik weer op school ben. Mijn vader kan er helemaal niets van en bij mijn moeder gaat het nog wel een beetje…”

inzet ict

Ook INNOVO 365 heeft ons geholpen met communicatie en uitwisseling op een goede en veilige manier. De uitrol van onze nieuwe digitale leer- en werkomgeving was net genoeg gevorderd om er met zijn allen veel plezier van te hebben. Ook hebben wij ervoor gezorgd, dat alle leerlingen thuis over een device konden beschikken door schoolspullen uit te lenen. Het succes van onderwijs op afstand ligt voor een belangrijk deel ook in de medewerking en de ondersteuning van ouders. Zij hebben in ‘onderwijs thuis’ een belangrijke rol gehad. De kinderen waren er snel aan gewend en slaagden er ook in om de schoolsituatie naar huis te vertalen: “Mama, het is tien uur nu heb ik pauze…”. Niet in alle gevallen liep onderwijs thuis op rolletjes: “Juf, wat ben ik blij, dat ik weer op school ben. Mijn vader kan er helemaal niets van en bij mijn moeder gaat nog wel een beetje …” was een andere reactie. Al met al is de vormgeving van onderwijs op afstand heel goed verlopen en hebben heel veel collega’s reuzesprongen gemaakt in hun didactische ict-vaardigheden.

ontwikkeling van onze kinderen

Alle kinderen hebben in de coronaperiode ontwikkeling doorgemaakt! Sommigen zijn verder dan verwacht en zijn sneller gegaan dan op school. Anderen hebben die groei niet kunnen vasthouden en zo zijn de verschillen tussen kinderen groter geworden. Onze opdracht als INNOVO sinds ons ontstaan in 1914 is om kansengelijkheid te bevorderen en dat betekent dat wij méér moeten doen voor kinderen die méér nodig hebben! Denken in achterstand en tekort helpt niet en dat geldt ook voor de beelden over de ‘gemiste onderwijstijd’. Onderwijs thuis in de coronaperiode maakt 1,7% uit van de totale onderwijstijd in het basisonderwijs en kinderen hebben in die periode heel veel op een andere manier geleerd! Wat wel helpt, is precies benoemen wat je aan ontwikkeling verwacht en hoe je die effectief en blijvend realiseert en dat doen wij.

geen E-toets, geen rapport; wel een ontwikkelgesprek van leerkracht, kind en ouder

Dit jaar is er door corona geen eindtoets voor groep 8 en is het schooladvies leidend in de adviezen aan het vervolgonderwijs. Wij hebben als INNOVO de keuze gemaakt om voor alle kinderen de voortgangstoets [E-toets] nu niet af te nemen en ook af te zien van rapporten. Wij gaan samen in gesprek met kinderen en ouders over wat ervaren is in afgelopen periode en over de ontwikkeling van het kind en wat eventueel extra nodig is in de komende periode en hoe wij dat samen gaan oppakken. In het nieuwe schooljaar kijken wij heel precies naar wat dan nodig is. Uiteraard willen wij de plussen in zelfstandigheid, eigenaarschap, omgaan met ict, digitale vaardigheden, enz. graag behouden! Het zou heel jammer zijn, als de devices allemaal weer de kast ingaan en alleen nog maar de boekjes weer op tafel komen.

weer op school

Het basisonderwijs is op 11 mei voor de helft qua onderwijstijd aan de helft van de kinderen opnieuw opengegaan en daarna weer vrijwel volledig open vanaf 8 juni en dat geldt ook voor het SBO, SO en in mindere mate voor het VSO. Op donderdag 18 juni hebben Nicole van Wolven en ik vrijwel alle scholen en alle directeuren bezocht. Wij zijn geraakt door het spel en het werk en het plezier van de kinderen en alle collega’s. Op de scholen was een fijne sfeer, kinderen zijn aan het werk of buiten bezig of aan de slag met spel of sport of pauzes. Wij zagen veel beweging, veel plezier, veel ijver en de school toonde zich als een fijne plek in deze lastige omstandigheden, waarin kinderen zich op hun gemak voelen en dan kom je tot leren en ontwikkelen.

afsluiting schooljaar 2019-2020

Belangrijk aan het einde van dit turbulente schooljaar is om aandacht te hebben voor het afscheid van groep 8. Schoolverlaters moeten op een goede manier de basisschool kunnen afronden. Na acht jaar samen als groep gaan zij nu allemaal op hun eigen weg verder in het voortgezet onderwijs. Deze overgang moet passend gemarkeerd worden en ook dat vraagt om inventiviteit. Bijvoorbeeld de traditionele eindmusicals zijn qua aanpak veranderd met alleen de leerlingen als publiek en vervolgens gefilmd voor vertoning aan ouders en anderen of zelfs uitgesteld na 1 juli om meer publiek mogelijk te maken. Binnen de coronaregels zijn ook creatieve oplossingen gevonden voor schoolkampen en excursies in de buurt.

“Netwerk INNOVO is de ontmoeting en het vehikel om goed onderwijs vorm te geven, waarbinnen iedereen tot zijn recht mag komen, er mag zijn en gezien wordt.”

stip op de horizon

Onderwijs is mensenwerk en nabijheid en ontmoeting zijn daarin belangrijk. Natuurlijk heeft de coronatijd voordelen, laten zien zoals vergaderen op afstand via Teams. Ik zal daar gebruik van blijven maken ook landelijk. Tegelijk zijn wij sociale wezens en is ‘verbinding’ niet voor niets een van onze kernwaarden. Wij willen ons verhouden tot elkaar en weten, dat wij alleen sneller gaan, maar samen verder komen. Netwerk INNOVO is de ontmoeting en het vehikel om goed onderwijs vorm te geven, waarbinnen iedereen tot zijn recht mag komen, er mag zijn en gezien wordt. Scholen geven kleur aan het onderwijs en dat is een grote waarde om onderwijs op maat daadwerkelijk mogelijk te maken. Deze kwaliteit blijft voor ons bepalend ook op weg naar 2025 en daarin hebben wij ieders aandeel en bijdrage hard nodig. Alleen samen slagen wij in deze opdracht.

een hele fijne vakantie gewenst

Van iedereen is in de afgelopen periode heel veel gevergd en ook de vermoeidheid is zeker zichtbaar. Het is tijd voor rust en ontspanning. Ik hoop op een fijne zomer met meer en meer mogelijkheden om – op gepaste afstand – samen te komen en te genieten van al het moois dat ons omringt. Ik hoop ook dat iedereen de ruimte ervaart om daarvan te kunnen genieten. Ruimte ook om straks weer met energie en enthousiasme in het nieuwe schooljaar van start te gaan. Een ding weten wij zeker: zoals het was, wordt het niet meer! Goed voor jezelf zorgen, is voorwaarde om voor anderen van betekenis te kunnen zijn en een fijne vakantie helpt dan zeer. Geniet er straks van samen met je dierbaren!

“Een ding weten wij zeker: zoals het was, wordt het niet meer!”

Scroll naar boven