column bert nelissen

2020 is een bijzonder jaar

“2020 markeert de overgang van een decennium; van de jaren ‘tien’ naar de jaren ‘twintig’. Waar wij aan het begin van het jaar nog dachten aan een jaar vol bloei, verkenning en ontdekking in en van de wereld, zijn wij nu aanbeland bij een tweede sluiting van de scholen door COVID-19 en dat is een hard gelag.”

SCROLL OMLAAG

2020 heeft veel van ons allemaal gevraagd en vraagt nog steeds veel van inzet, creativiteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook zorg, bezorgdheid, onzekerheid en vermoeidheid zijn zichtbaar en merkbaar en dat is alleszins begrijpelijk. Gelukkig zien wij ook de bereidheid om er – naar de mogelijkheden – samen het beste van te maken. Wij ervaren grote betrokkenheid bij kinderen en collega’s. Samen is het gelukt om ook in deze moeilijke omstandigheden (heel) goed onderwijs voor kinderen, collega’s en omgeving te verzorgen en dat is een groot compliment aan allen waard.

“Wij ervaren grote betrokkenheid bij kinderen en collega’s. Samen is het gelukt om ook in deze moeilijke omstandigheden (heel) goed onderwijs voor kinderen, collega’s en omgeving te verzorgen en dat is een groot compliment aan allen waard.”

scholen opnieuw dicht

Het besluit van het kabinet deze week om het funderend onderwijs vrijwel volledig te sluiten tot midden januari heeft ons zeer verrast en verbaasd. Naar het zich laat aanzien, hebben andere dan onderwijskundige argumenten deze zeer ingrijpende keuze gefundeerd en dat is jammer. In het voorjaar hebben wij gezien, dat onderwijs op afstand in de regel goed lukt. Wij hebben ook gezien dat er kinderen van de rekening zijn. Omstandigheden thuis en/of eigen mogelijkheden werken dan niet mee en belemmeren zo de ontwikkeling. School is en blijft een belangrijke basis en onze collega’s maken het verschil.

op weg naar 2025

2020 markeert ook de start van onze volgende beleidsperiode op weg naar 2025 en verder. De uitwerking van formatief handelen in scholen, de overstap naar ParnasSys als LAS/LVS en verder werken aan een continuüm van personeel, onderwijs en zorg zijn de grote opdrachten. Clustervorming helpt hierin; immers alleen ga je sneller; samen kom je verder. Samen aan de slag voor goed onderwijs³ verbindt onze scholen.

Wij gaan bewust uit van Rijnlands organiseren met als basis zelf eigenaarschap en verantwoordelijkheid dragen: wie het weet, mag het zeggen en wie het (nog) niet weet, stelt vragen. Onze primaire opdracht en kaders creëren ruimte voor eigen invulling van het hoe en doen een beroep op ieders inzet als professional binnen netwerk INNOVO.

“School is en blijft een belangrijke basis en onze collega’s maken het verschil.”

met de allerbeste wensen

Voor INNOVO was 2020 een heel bijzonder jaar. Samen hebben wij veel gedaan en er is veel bereikt. Graag spreek ik mede namens mijn collega Nicole van Wolven daarvoor nogmaals onze grote dank en waardering uit. Het is nu ook de tijd van bezinning en genieten in een kleine eigen kring. Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een goed en gezond 2021. Wij heffen het glas op een goed en gezond nieuwjaar waarin ontmoeting hopelijk weer mogelijk wordt.

Scroll naar boven