column bert nelissen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder…

 

SCROLL OMLAAG

Columnist Bert Nelissen
Een paar jaar geleden hadden wij soms (heel) wat meer mensen dan werk. Een paar jaar geleden gingen wij – om het op zijn zachtst te zeggen – niet helemaal sjiek om met vervangers. Gelukkig hebben wij een grote groep nieuwe collega’s aan ons kunnen binden via de FlexForce. Heel fijn was ook de grote beweging binnen INNOVO van collega’s [150] die afgelopen jaar op een andere plek aan de slag zijn gegaan. Mooi is ook de inzet van een groot aantal onderwijsondersteuners, die een grote bijdrage leveren aan onderwijs op een andere manier organiseren.

 

steeds nauwer samenwerkende scholen

Onze kernwaarden zijn nog steeds: vertrouwen – verbinding – vakmanschap. Wij realiseren ons dat die verbinding ook letterlijk heel belangrijk is: mensen willen graag ergens bij horen; een vaste plek, een eigen klas, ontmoeting met collega’s, uitwisseling als specialisten, enz. Om verbinding te bevorderen en uitwisseling eenvoudiger te maken, zijn wij samen aan de slag met de directeuren om een aantal clusters van scholen in te richten. Logische verbanden en verbonden worden daarin gevolgd en onderlinge nabijheid is ook belangrijk.

Intensievere samenwerking van scholen maakt meer mogelijk, omdat er meer ruimte ontstaat voor iedereen. Die ruimte hebben wij ook nodig om ons onderwijs in te richten naar de eisen van deze tijd en passend bij de ontwikkeling van de huidige generatie kinderen. Wij moeten qua inzet ook uit andere vaatjes gaan tappen. De uitstroom van de PABO nu dekt slechts de helft van de behoefte van de schoolbesturen en dat verandert de komende jaren niet. Naast de leerkracht zullen wij ook andere professionals aan onze scholen moeten binden. Het herverdelen en herbeleggen van taken is een andere manier om voldoende handjes in de school te hebben en ook dat lukt beter binnen een cluster van scholen.

operatie doornroosje

Wij hebben in het recente verleden goed opgeleide professionals ‘noodgedwongen’ een andere keuze laten maken. Ons aanbod aan vervangers was toen ook onvoldoende aantrekkelijk en bood ook weinig toekomst. Die tijd is voorbij! Wij hebben voor iedereen ‘vaste plekken’ in een cluster van scholen en voor de ‘liefhebbers’ traditionele vervangersbanen bij INNOVO. Wij willen dus graag in contact komen met potentiële herintreders.

Voor deze oud-collega’s, studiegenoten, enz. die een tijdje buiten het onderwijs actief zijn geweest en een terugkeer of herintreden nu overwegen, hebben wij snuffelplekken om te bezien hoe het onderwijs nu is. Uiteraard is er een specifiek en individueel programma om de overstap van toen naar nu te ondersteunen en wij zorgen voor goede begeleiding op maat. Graag willen wij heel INNOVO activeren onder het motto: Operatie Doornroosje; kus slapende bevoegdheden wakker. De prins of prinses die de ‘Doornroosjes’ wakker kust, zal uiteraard ‘vorstelijk’ worden beloond.

met de allerbeste wensen

Voor INNOVO was 2018 opnieuw een mooi en goed jaar. Samen hebben wij veel gedaan en er is veel bereikt. Graag spreek ik daar mede namens mijn nieuwe collega Nicole van Wolven onze grote dank en waardering voor uit. Het is nu ook de tijd van bezinning en genieten in eigen kring. Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een goed en gezond 2019. Uiteraard hopen wij jullie ook te begroeten op de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2019 in De Wereldster in Meerssen om samen het glas te kunnen heffen op opnieuw een goed jaar.