Kort nieuws

Al kennisgemaakt met de INNOVO-Academie?

De INNOVO-academie is het centrale platform van INNOVO voor opleiden, scholing, ontwikkelen en kennis delen.

INNOVO-academie

In de INNOVO-academie kun je gebruik maken van alle e-learning aanbod binnen de e-learning academy. Ook vind je hier alle off-line aanbod zoals bijeenkomsten, workshops en trainingen.
Log in en kijk wat de INNOVO-academie voor jou kan betekenen. Je gebruikersnaam is je INNOVO-adres. Alle medewerkers die al toegang hadden tot de INNOVO-academie kunnen met dezelfde gegevens inloggen. Voor de scholingsbijeen­komsten kun je ook terecht in de INNOVO-academie.

innovo-academie.nl

wist je dat?

 • dit schooljaar zijn al 99 collega’s een e-learning­cursus gestart
 • in de FlexForce en op de Catharinaschool zijn de meeste cursussen gevolgd
 • de e-learning­cursussen scoren dit jaar een gemiddelde waardering van 8,0
 • de best gewaardeerde cursussen van 2018 zijn Dyscalculie en Werken in een professionele leergemeenschap (PLG). Beide cursussen worden door jullie gewaardeerd met een 9,5
 • sinds september zijn er al 21 scholings­bijeenkomsten aangeboden in de INNOVO-academie
 • al bijna 300 collega’s hebben zich via de INNOVO-academie aangemeld voor een scholings­bijeenkomst

de populairste cursussen

 1. Werken in een professionele leergemeenschap (PLG)
 2. Kind en rouw
 3. AD(H)D in de klas
 4. Mindfulness in de klas
 5. Feedback geven op leer- en ontwikkelingsprocessen

woensdag 9.10.19

Next level, een stap vooruit

Next Level biedt kinderen van de groepen 6-7-8 van basisschool de Broederschool, basisschool St. Paulus, basisschool de Schakel en basisschool de Wegwijzer gerichte onderwijskansen binnen een rijke, uitdagende en stimulerende leeromgeving, zowel binnen als buiten de school. Next level laat goed nabuurschap zien waarbij coaches van de vier verschillende scholen samenwerken en een onderwijsprogramma ontwerpen.

Het doel van het project is om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op vervolgonderwijs dat past binnen de mogelijkheden, waarbij ze niet gehinderd worden door afkomst of opvoedingsomstandigheden.

De coaches laten de kinderen aan mooie thema’s proeven, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en naar talenten wordt gekeken.

De Wegwijzer en de Broederschool zijn aan de slag gegaan met het thema koken. Menu’s bedenken, tafels dekken, boodschappen doen, plannen en nog veel meer. De Schakel heeft het thema ‘Tweede Wereldoorlog’ verkend. De leerlingen hebben zich ingeleefd in het leven van een soldaat. Ze hebben als afsluiting van het thema een mooie brief geschreven en deze voorgedragen op het kerkhof om de gevallen soldaten te eren.

Wetenschap en techniek maakt nieuwsgierig, daagt kinderen uit, stimuleert om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. De kinderen van de St. Paulus zijn hiermee aan de slag gegaan. Deze thema’s zijn uitgebreid aan bod gekomen tijdens Next Level Dag.